Chọn một sản phẩm nữa để so sánh
Khớp gối 3R62

Khớp gối 3R62

Mức độ cắt cụt:

83700000

5 trung tâm lắp đặt
Khớp gối 3R60

Khớp gối 3R60

Mức độ cắt cụt:

189000000

5 trung tâm lắp đặt
Chân đổ hoá chất
Socket thường

Chân đổ hoá chất

Mức độ cắt cụt:

9000000

6 trung tâm lắp đặt
Chân mô đun dưới gối bàn 1 trục
Chân mô đun
Socket thường

Chân mô đun dưới gối bàn 1 trục

Mức độ cắt cụt:

17000000

8 trung tâm lắp đặt
Tay thẩm mỹ trên khuỷu
Thẩm mỹ

Tay thẩm mỹ trên khuỷu

Mức độ cắt cụt:

36000000

7 trung tâm lắp đặt
Ngón tay giả thẩm mỹ (Có sẵn)

Ngón tay giả thẩm mỹ (Có sẵn)

Mức độ cắt cụt:

3500000

5 trung tâm lắp đặt
Ngón tay giả thẩm mỹ (Gia Công)

Ngón tay giả thẩm mỹ (Gia Công)

Mức độ cắt cụt:

8000000

5 trung tâm lắp đặt
Bàn tay giả thẩm mỹ (Gia Công)

Bàn tay giả thẩm mỹ (Gia Công)

Mức độ cắt cụt:

30000000

5 trung tâm lắp đặt
Găng tay thẩm mỹ khóa kéo

Găng tay thẩm mỹ khóa kéo

Mức độ cắt cụt:

7000000

1 trung tâm lắp đặt
Tay giả thẩm mỹ dưới khuỷu (Nhựa thường)

Tay giả thẩm mỹ dưới khuỷu (Nhựa thường)

Mức độ cắt cụt:

10000000

1 trung tâm lắp đặt
Tay giả thẩm mỹ trên khuỷu (Nhựa thường)

Tay giả thẩm mỹ trên khuỷu (Nhựa thường)

Mức độ cắt cụt:

25000000

5 trung tâm lắp đặt
Khớp gối 3R15

Khớp gối 3R15

Mức độ cắt cụt:

13500000

5 trung tâm lắp đặt
Khớp gối 3R36

Khớp gối 3R36

Mức độ cắt cụt:

35000000

5 trung tâm lắp đặt
Chân giả trên gối - Symbionic Leg

Chân giả trên gối - Symbionic Leg

Mức độ cắt cụt:

1800000000

3 trung tâm lắp đặt
Tay giả tháo khớp vai

Tay giả tháo khớp vai

Mức độ cắt cụt:

45000000

5 trung tâm lắp đặt
Găng tay thẩm mỹ khóa kéo

Găng tay thẩm mỹ khóa kéo

Mức độ cắt cụt:

6000000

3 trung tâm lắp đặt
Bàn chân thẩm mỹ

Bàn chân thẩm mỹ

Mức độ cắt cụt:

25000000

5 trung tâm lắp đặt
Tay thẩm mỹ cao cấp

Tay thẩm mỹ cao cấp

Mức độ cắt cụt:

40000000

5 trung tâm lắp đặt
Tay chức năng trên khuỷu

Tay chức năng trên khuỷu

Mức độ cắt cụt:

40000000

5 trung tâm lắp đặt
Chân giả trên gối - khớp 3R60

Chân giả trên gối - khớp 3R60

Mức độ cắt cụt:

404000000

3 trung tâm lắp đặt
Bán thành phẩm- Chân giả trên gối - Khớp 3R40

Bán thành phẩm- Chân giả trên gối - Khớp 3R40

Mức độ cắt cụt:

35000000

5 trung tâm lắp đặt
Bán thành phẩm chân giả trên gối - Khớp 3R15

Bán thành phẩm chân giả trên gối - Khớp 3R15

Mức độ cắt cụt:

32000000

5 trung tâm lắp đặt
Chân giả trên gối - Khớp 3R92

Chân giả trên gối - Khớp 3R92

Mức độ cắt cụt:

165800000

5 trung tâm lắp đặt
Chân giả  trên gối - Khớp 3R80

Chân giả trên gối - Khớp 3R80

Mức độ cắt cụt:

295800000

5 trung tâm lắp đặt
Khớp gối 3R80

Khớp gối 3R80

Mức độ cắt cụt:

141750000

5 trung tâm lắp đặt
Khớp gối 3R78

Khớp gối 3R78

Mức độ cắt cụt:

31050000

5 trung tâm lắp đặt
Chân giả trên gối C-Leg

Chân giả trên gối C-Leg

Mức độ cắt cụt:

1000000000

5 trung tâm lắp đặt
Chân giả trên gối - Khớp Đài Loan

Chân giả trên gối - Khớp Đài Loan

Mức độ cắt cụt:

18000000

5 trung tâm lắp đặt
Chân giả trên gối - Khớp 3R15

Chân giả trên gối - Khớp 3R15

Mức độ cắt cụt:

67000000

5 trung tâm lắp đặt
Khớp gối 3R90

Khớp gối 3R90

Mức độ cắt cụt:

62100000

5 trung tâm lắp đặt
Khớp gối 3R92

Khớp gối 3R92

Mức độ cắt cụt:

54000000

5 trung tâm lắp đặt
Khớp gối 3R95

Khớp gối 3R95

Mức độ cắt cụt:

112050000

5 trung tâm lắp đặt
Khớp điện RHEO KNEE

Khớp điện RHEO KNEE

Mức độ cắt cụt:

650000000

5 trung tâm lắp đặt
Khớp Balance™ Knee OFM1

Khớp Balance™ Knee OFM1

Mức độ cắt cụt:

25000000

5 trung tâm lắp đặt
Vớ Silicone Ossur Iceross

Vớ Silicone Ossur Iceross

Mức độ cắt cụt:

22000000

5 trung tâm lắp đặt
Vớ Silicone Aspire™ TF Locking

Vớ Silicone Aspire™ TF Locking

Mức độ cắt cụt:

14000000

5 trung tâm lắp đặt
Bàn chân SACH 1S101

Bàn chân SACH 1S101

Mức độ cắt cụt:

2025000

5 trung tâm lắp đặt
Bàn chân Trias 1C30

Bàn chân Trias 1C30

Mức độ cắt cụt:

28215000

5 trung tâm lắp đặt
Bàn chân Trias 1C60

Bàn chân Trias 1C60

Mức độ cắt cụt:

60750000

5 trung tâm lắp đặt
Chân giả dưới gối Silicon

Chân giả dưới gối Silicon

Mức độ cắt cụt:

38000000

5 trung tâm lắp đặt
Chân giả dưới gối Socket mềm

Chân giả dưới gối Socket mềm

Mức độ cắt cụt:

18000000

5 trung tâm lắp đặt
Chân giả dưới gối cao cấp

Chân giả dưới gối cao cấp

Mức độ cắt cụt:

70000000

5 trung tâm lắp đặt
Vớ cho Socket van hơi

Vớ cho Socket van hơi

Mức độ cắt cụt:

200000

3 trung tâm lắp đặt
Vớ cho chân trên gối Royal Knit- Coolmax

Vớ cho chân trên gối Royal Knit- Coolmax

Mức độ cắt cụt:

200000

3 trung tâm lắp đặt
Vớ cho chân trên gối

Vớ cho chân trên gối

Mức độ cắt cụt:

50000

3 trung tâm lắp đặt
Vớ cho chân dưới gối

Vớ cho chân dưới gối

Mức độ cắt cụt:

50000

3 trung tâm lắp đặt
Location Hotline Zalo