BẢO MẬT THÔNG TIN - VULCAN 

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên các diễn đàn hoặc mẫu đăng ký bao gồm: email, điện thoại, họ tên, tuổi, địa chỉ người dùng,... Đây là các thông tin mà Vulcan cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Vulcan liên hệ xác nhận khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Các người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Vulcan về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Vulcan sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến người dùng.
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và Vulcan
  • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Vulcan
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Vulcan có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người dùng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người dùng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập ứng dụng và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vulcan.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI VULCAN 

  • Trụ sở chính: 197 Nguyễn Hoàng, An Phú, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • Hotline: 033 8380 737
  • Email: duoc@wearevulcan.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Người dùng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Vulcan thực hiện việc này.

Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Vulcan. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vulcan sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn người dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Địa chỉ Email liên hệ: duoc@wearevulcan.com

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người dùng:

Thông tin cá nhân của người dùng trên Vulcan được Vulcan cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Vulcan. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, Vulcan sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết. Ban quản lý Vulcan yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là người dùng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Vulcan không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người dùng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân người dùng

Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Vulcan đến địa chỉ Công ty hoặc qua email: duoc@wearevulcan.com

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh. Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân người dùng là 7 ngày làm việc.

Location Hotline Zalo