Sản phẩm tư vấn: Bán thành phẩm- Chân giả trên gối - Khớp 3R40
Bán thành phẩm- Chân giả trên gối - Khớp 3R40
Bán thành phẩm- Chân giả trên gối - Khớp 3R40
Sản phẩm chân giả trên gối khớp 3R40 tới khả năng đi bộ trên những địa hình cơ bản cho người đoạn chi trên gối. Cùng Vulcan tham khảo thông tin sản phẩm qua thông tin dưới đây.
Khung giờ: 2024-05-28, 7:00 - 9:00
Sáng
7:00 - 9:00
9:00 - 11:00
11:00 - 12:00
Chiều
14:00 - 16:00
16:00 - 17:00
Trường hợp gấp vui lòng liên hệ hotline
Location Hotline Zalo