Sản phẩm tư vấn: Tay chức năng trên khuỷu
Tay chức năng trên khuỷu
Tay chức năng trên khuỷu
Dòng sản phẩm tay giả chức năng trên khuỷu có thể thay thế một số chức năng cơ bản và quan trọng nhất của cánh tay đã bị mất cho người đoạn chi trên khuỷu. Cùng Vulcan xem ngay!
Khung giờ: 2024-07-22, 7:00 - 9:00
Sáng
7:00 - 9:00
9:00 - 11:00
11:00 - 12:00
Chiều
14:00 - 16:00
16:00 - 17:00
Trường hợp gấp vui lòng liên hệ hotline
Location Hotline Zalo