Sản phẩm tư vấn: Vớ cho chân trên gối Royal Knit- Coolmax
Vớ cho chân trên gối Royal Knit- Coolmax
Vớ cho chân trên gối Royal Knit- Coolmax
Vớ cho chân trên gối Royal Knit- Coolmax là sản phẩm thường được sử dụng cho người mang chân giả trên gối. Vớ Royal Knit là sản phẩm y tế có thiết kế đặc biệt nhằm cung cấp hỗ trợ cho người đoạn chi.
Khung giờ: 2024-02-27, 7:00 - 9:00
Sáng
7:00 - 9:00
9:00 - 11:00
11:00 - 12:00
Chiều
14:00 - 16:00
16:00 - 17:00
Trường hợp gấp vui lòng liên hệ hotline
Location Hotline Zalo